SAVIA – jazyková škola

Rozvážeme
Vám

MENU

CO NABÍZÍME

 • Výuku cizích jazyků pro firmy a jednotlivce – výuku angličtiny, němčiny, ruštiny, španělštiny, francouzštiny, italštiny a češtiny pro cizince, ale máme zkušenosti i s výukou jiných jazyků, např. čínštiny. Výuka může probíhat jako pravidelné kurzy individuální i skupinové, intenzivní kurzy, online kurzy, příprava na jazykové zkoušky (Cambridge KET, PET, FCE, CAE, BEC, IELTS, BULATS, Státní jazykové zkoušky atd.), příprava k maturitním a přijímacím zkouškám na vysokou školu atd. Vyučujeme jazyky pro obecnou komunikaci, business či různé jiné specializace.
 • Jazykové audity pro zaměstnavatele – komplexní testování Vašich zaměstnanců. Poskytujete svým zaměstnancům kurz cizího jazyka a chcete vědět, zda výuka přináší zlepšení jejich jazykových dovedností? Jazykový audit testuje všechny jazykové dovednosti – ústní a písemný projev, znalost slovní zásoby a gramatiky, porozumění psanému a mluvenému slovu.
 • Výuku soft skills v cizím jazyce – výuka soft skills je dnes běžným typem firemního školení, ale zkusili jste někdy školit své zaměstnance soft skills v cizím jazyce? Nabízíme ideální spojení dvou školení v jednom. Vaši zaměstnanci se budou učit komunikovat, spolupracovat v týmu, analyzovat problémy a kreativně je řešit, riskovat i jednat asertivně a to vše v cizím jazyce.
 • Překlady, korektury a tlumočení, včetně překladů právních a odborných textů a soudně ověřených překladů.

JAK ORGANIZUJEME KURZY

Určíme vstupní úroveň studentů – poskytujeme rozřazovací online testy, rozdělíme studenty do skupin, navrhneme ideální délku vyučovací hodiny – ze zkušenosti doporučujeme minimálně 60 minut pro jednotlivce a 2×45 minut pro skupiny. Chceme, aby byla výuka efektivní.

Výuka probíhá ve Vaší firmě či u Vás doma, nemusíte nikam cestovat. Chceme šetřit Váš čas.

Na požádání vypracujeme metodický plán výuky dle potřeb studentů – zohledníme cíle a potřeby studentů. Naši lektoři tak přizpůsobí výuku Vašim konkrétním požadavkům. Po celou dobu trvání kurzu můžete využít spolupráci s naším metodikem výuky, vyjádřit se k výuce, provést změny a úpravy ve výuce. Chceme, abyste byli s výukou spokojeni.

Navrhneme vhodné studijní materiály, ale nebudete se učit jen z učebnic, naši lektoři mají připraveny doplňkové materiály, např. pracovní listy, slovní zásobu, hry a kvízy, audio a video materiály. Chceme, aby Vás výuka bavila.

Víme, jak je důležité, aby si studenti a lektor „sedli“. Proto nabízíme ukázkovou demohodinu s konkrétním lektorem zdarma. Chceme, aby jste se cítili na hodinách dobře.

Sledujeme docházku studentů, samozřejmostí jsou prezenční listiny. Díky našemu elektronickému výkazu výuky Vás můžeme průběžně informovat o docházce Vašich zaměstnanců. Zajistíme hodnocení studentů v průběhu či na závěr kurzu. Zajistíme i jazykový audit – komplexní hodnocení nad rámec běžného hodnocení. Chceme, abyste viděli výsledky.

JAK UČÍME

Učíme moderní komunikativní metodou. Cílem je, abyste se nebáli komunikovat v cizím jazyce, aby Vás výuka bavila a pomáhala Vám v profesionálním růstu. Prostě Vám „rozvážeme jazyk“. Naši lektoři studovali metodiku výuky ve škole i v praxi a na hodinách s Vámi budou:

 • využívat komunikační situace, hraní rolí (tzv. role-play) a zajímavá témata k diskusi, abyste měli možnost komunikovat
 • rozvíjet všechny Vaše jazykové schopnosti (mluvení, čtení, psaní, poslech), nejen Vás učit gramatiku
 • motivovat Vás, aby Vás učení bavilo, nejen opravovat Vaše chyby
 • učit Vás, že chyby jsou přirozenou součástí výuky a nemusíte se bát je dělat
 • postupovat v probírané látce od jednoduššího ke složitějšímu a opakovat probranou látku
 • připravovat se na výuku – budou vědět, co Vás chtějí v lekci naučit a jak lekci časově rozvrhnout
 • propojovat teorii s praxí – budou využívat svoje učební materiály, ale i materiály z Vaší profesní činnosti, které jim poskytnete (firemní web, firemní korespondenci, brožury, katalogy atd.)