Kurzy

Pravidelná firemní výuka cizích jazyků individuální/skupinová
angličtina, němčina, ruština, španělština, francouzština, italština, čeština pro cizince a další jazyky
Intenzivní jazykové kurzy
Jazyková výuka přes Skype
Příprava na zkoušky – Cambridge KET, PET, FCE, CAE, BEC, IELTS, BULATS, Státní jazykové zkoušky atd.
Příprava k maturitním a přijímacím zkouškám na VŠ
Soft skills v cizím jazyce
Překlady a korektury
Tlumočení
Jazykové audity

Jak učíme

Moderní komunikativní metoda – maximální zapojení studentů do výuky s cílem naučit je komunikovat
Komunikační situace, hraní rolí, případové studie
Rozvoj všech jazykových schopností – mluvení, čtení, psaní, poslech a jejich provázanost
Primární používání cizího jazyka při výuce
Učení by mělo studenty bavit – důraz na motivaci
Chyby jsou přirozenou součástí výuky, studenti se nebojí dělat chyby
Postup od jednoduššího ke složitějšímu – metodické postupy
Opakování probrané látky
Příprava lektora na výuku – plán a načasování lekce
Propojení teorie s praxí – materiály z každodenní i profesní činnosti
Kooperativní výuka ve skupinách – zapojení všech studentů
Moderní zajímavé výukové materiály – aktuální články, videa, kvízy, hry, rozhovory a reportáže

Co s námi získáte

Zdokonalení všeobecných i profesních komunikačních schopností
Zvýšení úrovně kvality komunikace se zahraničními partnery
Zlepšení schopnosti čtení materiálů v cizím jazyce
Schopnost účastnit se zahraničních odborných prezentací a konferencí
Samostatná komunikace v daném cizím jazyce a oboru
Všeobecná i odborná korespondence
Schopnost vést jednání v cizím jazyce
Zvýšení konkurenceschopnosti firmy na trhu