25. května, 2020  
  
 
       Login  | Search
 
Home
 
 
 
O společnosti
 
 
 
Jazyková výuka
 
 
 
Courses for foreigners
 
 
 
Překlady
 
 
 
Tlumočení
 
 
 
Další služby
 
 
 
Fotogalerie
 
 
 
Volná místa
 
 
 
Reference
 
 
 
Partneři a spolupráce
 
 
 
Kontakt
 
 

Novinka

Němčina pro lékaře a zdravotní sestry

...více

Corsi di lingua ceca


Corsi di lingua Ceca per Italiani 

...více

Letní kurzy pro děti

...více

Soft Skills v angličtině

...více

Přípravné kurzy

Řídicí letového provozu

...více

Czech for foreigners


...více

Edenred Multi Ticket

Přijímáme poukázky Edenred Multi Ticket 

Jsme zárukou kvality

Naše jazyková škola obhájila certifikát kvality vzdělávacích institucí.

 
Jazyková výukaHodnocení výuky   
Monitoring, testování a hodnocení výuky

Monitoring výuky, průběžné testování a hodnocení studentů

Jak skupinová výuka angličtiny, tak i skupinová výuka bude monitorována jazykovou školou – bude kontrolována docházka studentů do kurzů, pravidelnost výuky a jazykový pokrok každého studujícího. Jazyková škola Savia vede u každého kurzu „Pedagogické karty klienta / skupiny“, do kterých lektor zapisuje obsah a náplň jednotlivých vyučovacích hodin, docházku klienta, zadané domácí úkoly.

Testování a následné hodnocení studentů lze uskutečnit dle požadavků zadavatele každé čtvrtletí, pololetí, nebo 1 × do roka, vždy při ukončení školního roku. Testování studentů může probíhat písemnou formou a následně krátkým ústním testem, popř. poslechovým cvičením. Následně po vyhodnocení výsledků testování, bude student hodnocen lektorem/metodikem jazykové školy (dle požadavků zadavatele).

Jazyková škola Savia je připravena poskytnout Vám několik typů hodnocení jak Vás, tak Vašich zaměstnanců, v návaznosti na Vaše požadavky. U nás můžete žádat 3 typy hodnocení studentů, od základního ústního komentáře lektora přes standardní hodnocení s výsledky testů, monitoringem docházky, jazykovým postupem studenta a jeho účasti na kurzu, až po komplexní jazykový výstup, kde se detailně zaměřujeme na každého jednotlivého klienta a jeho studijní výsledky.
Hodnotíme podle CEF stupnice ERR Společného evropského referenčního rámce pro jazyky vytvořeného Radou Evropy. Na přání firem rádi provedeme vstupní, průběžné a výstupní jazykové audity a navrhneme optimální řešení šitá na míru konkrétně Vám a s ohledem na Vaše podmínky a požadavky na studium v naší jazykové škole Savia.
Při úspěšném zakončení studia mohou všichni naši studenti na požádání získat certifikát jazykové školy Savia.